Lekòl chanpyon inifye

Lekòl chanpyon inifye

Lekòl Champion Inifye ankouraje enklizyon sosyal pa pote ansanm jèn moun avèk ak san ID sou ekip espò (Espesyal Olympics Unified Sports®), atravè klib elèv enklizif, ansanm nan lekòl la oswa inisyativ nan tout kominote a, ak pa ankouraje lid Nan nwayo li yo, estrateji sa a se sou inifye tout elèv yo - avèk ak san andikap - lè l sèvi avèk espò kòm yon katalis pou enklizyon sosyal ak atitid ak chanjman konpòtman. Isit la nan Florid, 200 lekòl yo te touche distenksyon an nan yo te yon lekòl chanpyon inifye.


Fè yon enpak nan kominote yo!

Mèsi pou lekòl sa yo ki patisipe kounye a nan lekòl chanpyon espesyal olenpik Inifye nan Florid

Non Lekòl Distri
Inivèsite Florid Alachua
Devereux Lekòl Brevard
Eau Gallie lekòl segondè Brevard
Melbourne lekòl segondè Brevard
Palm Bay lekòl elemantè Brevard
Rockledge lekòl segondè Brevard
Viera Lekòl Segondè Brevard
Lekòl mwayen Attucks Broward
Peyi Hills lekòl elemantè Broward
Eagle Ridge Elemantè Broward
Inivèsite entènasyonal Florid Broward
J. Taravella Lekòl Segondè Broward
Nò Broward Prep Broward
Olsen lekòl mwayen Broward
Lekòl Middle Pompano Broward
Lekòl Middle Silver Trails Broward
Stirling lekòl elemantè Broward
Inivèsite Lekòl Nova Southeastern Inivèsite Broward
Westglades lekòl mwayen Broward
Oakleaf lekòl segondè Clay
Lekòl elemantè Ridgeview Clay
Barron Collier kolye
Golden Gate lekòl segondè kolye
Golden Gate Middle kolye
Lekòl Segondè Immokalee kolye
Lekòl Mwayen Immokalee kolye
Lekòl Segondè Lely kolye
Mwayen Manatee kolye
Naples lekòl segondè kolye
Nò Naples M.S kolye
Palmetto Ridge lekòl segondè kolye
Columbia lekòl segondè Columbia
Lake City kretyen Academy Columbia
Alden wout eksepsyonèl elèv sant Duval
Atlantik kòt lekòl segondè Duval
Ed Blan Lekòl Segondè Duval
Englewood lekòl segondè Duval
Fletcher lekòl segondè Duval
Inivèsite Jacksonville Duval
Lekòl mwayen Lake Shore Duval
Nò Florid lekòl pou edikasyon espesyal Duval
Palm Avenue Lekòl Duval
Inivèsite nan Nò Florid Duval
Westside lekòl segondè Duval
Ferry Pase Middle Escambia
Flagler Palm Coast lekòl segondè Flagler
Lekòl mwayen Endyen Trails Flagler
Lekòl Segondè Mantanzas Flagler
Gadsden eta lekòl segondè Gadsen
Hamilton eta lekòl elemantè Hamilton
Hamilton lekòl segondè Hamilton
Clewiston lekòl segondè Hendry
Edward Upthegrove lekòl elemantè Hendry
Lekòl Segondè Labelle Hendry
Lekòl Mwayen Labelle Hendry
Explorer K-8 Hernando
West Hernando lekòl mwayen Hernando
Lekòl Segondè Bloomingdale Hillsborough
Lekòl Mwayen Eisenhower Hillsborough
H. B. lekòl segondè Plant Hillsborough
Jackson Elemantè Hillsborough
Plant vil lekòl segondè Hillsborough
Inivèsite Sid Florid Hillsborough
Inivèsite Tampa Hillsborough
Walker lekòl mwayen Hillsborough
Lekòl Elemantè Citrus Ameriken River
Vero Beach HS Ameriken River
Eutis Heights lekòl elemantè Lake
Estis lekòl segondè Lake
Mount Dora mwayen lekòl Lake
Pine Ridge Elemantè Lake
Sawgrass Bay Elemantè Lake
Sorrento Elemantè Lekòl Lake
Tavares lekòl segondè Lake
Lekòl mwayen Tavares Lake
Triyang lekòl primè Lake
Vante Hill mwayen lekòl Lake
Cypress Lake lekòl segondè Lee
Florid Golf kòt Inivèsite Lee
North Fort Myers lekòl segondè Lee
Pòl Laurence Dunbar MS Lee
Cobb lekòl mwayen Leon
Lekòl mwayen Deerlake Leon
Inivèsite eta Florid Leon
Godby lekòl segondè Leon
Lekòl mwayen Griffin Leon
Lawton Chile lekòl segondè Leon
Leon Segondè Lekòl Leon
Lekòl mwayen Montford Leon
R.Frank Nims lekòl mwayen Leon
Lekòl Mwayen Raa Leon
Lekòl Segondè Rickards Leon
Lekòl mwayen Swift Creek Leon
Lakewood Ranch lekòl segondè Manatee
West Port lekòl segondè Marion
Sid Fork lekòl segondè Martin
Ameriken Senior HS Miami-Dade
Aventura Vwa navigab K-8 Sant Miami-Dade
Zaboka Elemantè Miami-Dade
Citrus Grove Elemantè Miami-Dade
Segondè Coral Gables Miami-Dade
Elemantè Coral Reef Miami-Dade
Felix Varela Lekòl Segondè Miami-Dade
Fienberg Fisher K-8 sant Miami-Dade
G. Holmes Braddock Senior Miami-Dade
Gulfstream lekòl elemantè Miami-Dade
Lekòl Segondè Homestead Miami-Dade
Segondè Senior Miami Coral Park Miami-Dade
Segondè Senior Miami Palmetto Miami-Dade
Miami Southridge wo grade Miami-Dade
Miami Springs, Sr Lekòl Segondè Miami-Dade
Norwood Elemantè Miami-Dade
Poticiana Park Elemantè Miami-Dade
Robert Renick edikasyon sant Miami-Dade
Ronald W. Reagan/Doral Lekòl Segondè Miami-Dade
Inivèsite Miami Miami-Dade
West Hialeah elemantè Miami-Dade
West Homestead elemantè Miami-Dade
koray Shores segondè Monroe
Florid kle kominote kolèj Monroe
Gerald Adams Elemantè Monroe
Lekòl Middle Horace O'Bryant Monroe
Kle Largo Lekòl Monroe
Key West lekòl segondè Monroe
Poticiana Elemantè Monroe
Crestview lekòl segondè Okalooza
Northwood Elemantè Lekòl Okalooza
Okeechobee HS Okeechobee
Catalina Elemantè Orange
Dr. Phillips lekòl segondè Orange
Libète lekòl segondè Orange
Lake Nona lekòl segondè Orange
Lake Nona lekòl mwayen Orange
Lekòl mwayen Lakeview Orange
Oak Ridge lekòl segondè Orange
Olympia lekòl segondè Orange
Inivèsite lekòl segondè Orange
Inivèsite Santral Florid Orange
West Orange lekòl segondè Orange
Winter Park lekòl segondè Orange
Lekòl Segondè Selebrasyon Osceola
Gateway lekòl segondè Osceola
Harmony lekòl segondè Osceola
Horizon MS Osceola
Lekòl mwayen Kissimmee Osceola
Nakoossee MS Osceola
Nouvo dimansyon lekòl segondè Osceola
Lekòl Segondè Poticiana Osceola
St nwaj lekòl mwayen Osceola
St nwaj lekòl segondè Osceola
Hs Botwe Osceola
Boynton Beach kominote lekòl segondè Palm Beach
Dwyer lekòl segondè Palm Beach
Inivèsite Atlantik Florid Palm Beach
Forest Hill kominote lekòl segondè Palm Beach
Lekòl mwayen Okeeheelee Palm Beach
Palm Beach santral lekòl segondè Palm Beach
Park Vista kominote lekòl segondè Palm Beach
Lekòl elemantè Connerton Pasco
Cotee River elemantè lekòl Pasco
Lekòl Segondè Gòlf Pasco
Gòlf lekòl mway Pasco
Tè O'Lakes lekòl segondè Pasco
Longleaf Elemantè Pasco
RB Stewart lekòl mwayen Pasco
Sèt Springs lekòl mwayen Pasco
Zephyrhills lekòl segondè Pasco
Bartow lekòl mwayen Polk
Citrus Ridge Polk
Crossroads kretyen lekòl Polk
Florid sid kolèj Polk
Lekòl Segondè Kathleen Polk
Lang ak Alfabetizasyon Academy Polk
Oscar J Pap Elemantè Polk
Ridge kominote lekòl segondè Polk
Sidès Inivèsite Polk
Lekòl elemantè Brentwood Sarasota
Inivèsite Stetson Seminole
Pedro Menendez lekòl segondè St Johns
Ft. Pierce santral lekòl segondè St Lucie
Port St Lucie lekòl segondè St Lucie
St Lucie West Cennial segondè St Lucie
Trezò kòt lekòl segondè St Lucie
Fort Pierce Westwood lekòl segondè St.Lucie
Lekòl Segondè Suwannee Suwannee
Atlantik lekòl segondè Volusia
Lekòl mwayen Creekside Volusia
David C Hinson MS Volusia
Deland lekòl segondè Volusia
Embry Riddle Aewonotik Inivèsite Volusia
Lekòl Mwayen Eritaj Volusia
Nouvo Smyrna Beach lekòl segondè Volusia
Nouvo lekòl mwayen Smyrna Beach Volusia
Pine Ridge lekòl segondè Volusia
Seabreeze lekòl segondè Volusia
Lekòl Middle Silver Sands Volusia
Lespri Lekòl Elemantè Volusia
Spruce Creek lekòl elemantè Volusia
Spruce Creek lekòl segondè Volusia
Lekòl Elemantè Sunrise Volusia
Lekòl mwayen River Springs Wakulla
Lekòl Segondè Wakulla Wakulla
Lekòl Middle Wakulla Wakulla

Learn more about your local program.

Interactive state map