Espò konsèy konseye

Konsèy la konpoze de lidè nan òganizasyon espò pwofesyonèl eta a ki bay konsèy sou elve wòl espò yo nan lavi moun ki gen andikap entelektyèl nan Florid.

  • Brian Auld, Prezidan, Tampa Bay Reyon
  • Brian A. Ford, Ofisye Operating Chèf, Tampa Bay Buccaneers
  • Tom Garfinkel, Prezidan ak Direktè Egzekitif Chèf, Miami Dolphins
  • Steve Griggs, Direktè Egzekitif Chèf, Tampa Bay Zeklè
  • Mak Lamping, Prezidan, Jacksonville Jaguars
  • Alex Martins, Direktè Egzekitif Chèf, Orlando majik
  • Eric S. Woolworth, Prezidan, Operasyon Biznis, Miami Chalè