Moun ki resevwa prim ewo lokal

Olympics espesyal pwopaje konpasyon ak akseptasyon nan yon fason ki ka ini mond lan. Objektif nou se reveye tout moun - ak tout kominote - nan limanite komen chak moun. Konprann pote akseptasyon; akseptasyon pote lapè. Vizyon sa a nan enklizyon kòmanse nan nivo lokal la ak ogmante atravè lemond.

Prim Ewo Lokal la te kreye pou selebre moun remakab —andedan ak deyò - nan òganizasyon nou an ki gen aksyon enspire yon mond ki pi aksepte ak enklizif pou moun ki gen andikap entelektyèl.

Felisitasyon pou ewo nou yo fè yon diferans nan kominote nou yo!

Chris Nikic

Special Olympics Florid atlèt
Novanm 19, 2020 benefisyè prim


Jennifer Whelchel

Inivèsèl Studios Anplwaye
Jiyè 30, 2019 Moun k ap resevwa prim