Moun ki resevwa prim ewo lo

Olympics espesyal gaye konpasyon ak akseptasyon nan yon fason ki ka ini mond lan. Objektif nou se reveye tout moun - ak tout kominote - nan limanite komen chak moun. Konprann pote akseptasyon; akseptasyon pote lapè. Vizyon sa a nan enklizyon kòmanse nan nivo lokal la ak ogmante atravè lemond.

Prim ewo lokal la te kreye pou selebre moun remakab - anndan ak deyò - nan òganizasyon nou an ki gen aksyon enspire yon mond plis aksepte ak enklizif pou moun ki gen andikap entelektyèl

Felisitasyon pou ewo nou yo fè yon diferans nan kominote nou yo!

Jennifer Whelchel

Inivèsèl Studios Anplwaye
Jiyè 30, 2019 benefisyè Prim


Chris Nikic

Espesyal Olympics Florid Atlèt
Novanm 19, 2020 Prim moun k ap resevwa