Sante

Volontè Sante

Atlèt Healthy ofri tès nan uit disiplin: pye anfòm, FunFitness (terapi fizik), Healthy Odyans, Pwomosyon Sante, MedFest (fizik), Ouvèti Eyes®, Espesyal Smiles®, ak lespri Bonjan. Opòtinite volontè yo limite a pwofesyonèl sante ak elèv ki nan jaden sa yo. ( Klas A & Klas B)