Jersey Mike a


Jersey Mike a Subs dedye a bay tounen - nasyonalman ak nan nivo lokal la - nan yon myriad nan òganizasyon charitab, ki gen ladan bank manje, espò jèn, lopital, ak Olympics Espesyal! Anplis patwone 2022 Espesyal Olympics USA Jwèt yo, Jersey Mike a san gad dèyè sipòte delegasyon Ekip Florid la e li te yon sipòtè pi gwo nan Gala anyèl chanpyon nou an.

Jersey Mike a gen tout pouvwa a Mwa Anyèl li yo nan Bay chak mas, ankouraje kliyan yo fè don nan charite nan app mobil yo nan konpayi an oswa nan magazen. Kanpay sa a bay abouti nan Mèkredi ki sot pase a nan mwa sa a, ak 100% nan lavant jou a benefisye deziyen ONG.

Espesyal Olympics Florid onore yo kolabore ankò ak Mwa Anyèl Jersey Mike a nan Bay nan 2023, ak plizyè douzèn restoran nan tout Florid ogmante lajan ak konsyantizasyon nan misyon nou an. Patenarya enpòtan sa a pral pèmèt nou kontinye sèvi plis pase 60,000 atlèt Olympics Espesyal Florid, ak nan menm tan an, ogmante konpreyansyon piblik sou kapasite yo nan mendèv la.


Aprann plis bagay sou maren Jersey Mike aIstwa Nouvèl Lòt: