Tès Sante Virtual

Tès Sante Virtual

Espesyal Olympics Florid ap ofri gratis tès sante vityèl pandan ke nou pa kapab rankontre an pèsòn. Tès sa yo adrese sante ak byennèt, byennèt emosyonèl, ak sante dantè epi yo ka ranpli nan telefòn la. Si ou enterese nan patisipe tanpri ranpli enfòmasyon sa yo: