Special Olympics Florid: Tip-A-jandam Aktivite pou Ranmase Lajan

—  Bar Louie, 4443 Lyons Rd., Promenade a, Coconut Creek