Special Olympics Florid: Tip-A-jandam Aktivite pou Ranmase Lajan

—  Resort nan Wyndham, 2096 NE 2 Street, Deerfield Beach