Special Olympics Florid: Tip-A-jandam Aktivite pou Ranmase Lajan

—  LongHorn Steakhouse, 307 ST 17th Street, Ocala