Eta kanpe Pedal Konpetisyon

—  Natan Benderson Park, 5851 Natan Benderson Cir, Sarasota