Eta Equestrian Konpetisyon

—  Mondyal Equstrian Sant, 1390 NW 80th Ave, Ocala, FL 34482