Sid Rejyon Planch Konpetisyon

—  Lake Worth Beach, 10 S Oseyan BLVD