Rejyon Sid Otòn Klasik ak Bonjan Tès Sante

—  Bamford espò konplèks, 3801 S Pine Island Rd, Davie