Nòdwès rejyon an ete jwèt

—  Walton lekòl segondè, 449 Walton Rd, Defuniak Springs