Konpetisyon foutbòl Konte Miami-Dade - Lekòl Elemantè ak Mwayen

—  Tamiami Park, 11201 Sw 24th St., Miami