Konpetisyon Bowling Konte Miami-Dade

—  Bòl zwazo, 9275 SW 40th St., Miami