Konpetisyon Basketball Konte Miami-Dade - Ladrès Endividyèl Elemantè/Lekòl Mwayen

—  Coral Gables Senior segondè, 450 Bird Rd