Lake eta gòlf konpetisyon

—  Nwa Bear gòlf Club, 24540 Calusa Blvd, Estis