Duval eta Equestrian Konpetisyon

—  Nò Florid Lekòl Edikasyon Espesyal, 223 Mill Creek Rd, Jacksonville