Collier eta kanpe Pedal konpetisyon

—  Sugden Rejyonal Park, 4284 Avalon Dr, Naples