Antrènman nan estasyon yo pwatikman lekòl - Gòlf

—  Premye Tee gòlf kou, 1740 George Jenkins Blvd, Lakeland