Charlotte County kanpe Pedal Konpetisyon

—  1960 19yèm St E, Boca Grande