Broward County Ete Jwèt

—  Kadinal Gibbons lekòl segondè, 4900 NW 47th, Fort Lauderdale