Konpetisyon baskètbòl eta Broward

—  Nova Southeastern Inivèsite, 3301 kolèj Ave., Davie