Zòn 6 Equestrian Konpetisyon

—  McCormick Sant, St Cloud