Zòn 6 Cornhole Konpetisyon

—  Gotha Lekòl Mwayen, 9155 Gotha Rd., Windermere