Zòn 3 Softball Konpetisyon

—  Premye Legliz Batis, 2801 SE Maricamp Rd, Ocala