Zòn 6 Naje Konpetisyon

—  Sant Fòmasyon Nasyonal Orlando Health, 1925 Don Wickham Drive, Clermont