Zòn 5 kanpe Pedal Konpetisyon

—  Mari Ede nan kretyen Legliz Katolik, 6400 E Chelsea St, Tampa