Zòn 2 Naje Konpetisyon

—  Lekòl Maclay, 3737 N Meridian Rd., Tallahassee