Zòn 2 drapo foutbòl Konpetisyon

—  Apalachee Rejyonal Park/Leon County Park, 7550 Apalachee Pkwy., Tallahassee