Zòn 2 Bowling Konpetisyon

—  Liy Kapital, 820 Kapital Sèk NE, Tallahssee