Zòn 2 Bowling Konpetisyon

—  Liy Kapital, 820 Capital Circle NE, Tallahssee