Kanpay anyèl fin liy ranmase lajan

—  Sou entènèt ak nan tout kote Liy Fini