Orlando SanteKòm Ofisyèl Central Florida Health Home of Special Olympics Florid, Orlando Health travay san pran souf pou sipòte sante, kondisyon fizik, ak byennèt atlèt nou yo. Òganizasyon an se yon sipòtè tès depistaj sante nan jwèt Ete Eta nou yo ak Eta Otòn Classic, ak yon sipòtè nan Young Sportifs, pwogram nou an ki fèt pou timoun ki gen laj 2 jiska 7.

Orlando Health rekonèt ke moun ki gen andikap entelektyèl souvan lite pou jwenn aksè nan swen medikal ak regilyèman bay fizik atlèt nou yo pa koute. Nou se konsa ere ke moun kap bay swen enkwayab Orlando Health la se yon pati nan ekip nou an.

Aprann plis sou Orlando santeLòt nouvèl istwa: