Komisyon Konsèy Direktè

KOMITE EGZEKITIF:

 • Sot pase Prezidan: Dawn Giebler-Millner, Greenberg Traurig (pran retrèt)
 • Prezidan: Brad Singh, Inivèsèl Orlando
 • Vis Prezidan: Robin Eletto, Fanatik
 • Sekretè: Emery A. Gainey, Chèf Anplwaye Retrete, Biwo Pwokirè Jeneral Florid
 • Trezorye: Michele Goodwin, Ron Jon navige Shop

MANM:

 • Michelle Canazaro, Broward County atlèt
 • David Cato, Lee Sante
 • Cary J. D'Ortona, Orlando Sante Arnold Palmer Lopital pou Timoun
 • Ron Fulop, Johnson & Johnson (pran retrèt)
 • Brad Gilmour, SeaWorld Pak & Divètisman
 • Eric Hall, Depatman Edikasyon Florid
 • Karl Holz, Walt Disney Mondyal co. (Direktè Emeritus)
 • Scott Hudgins, Walt Disney Mondyal co.
 • Dr Yvonne Johnson, Sid Miami lopital
 • Walter E. Knox Jr., Procter & Gamble
 • Ashley Moody, Pwokirè Jeneral Florid
 • Mike Nursey, TD Bank
 • Jim Payne, WESH Chèn 2
 • Sam Pero, Piblix Univèsal mache yo, Inc.
 • Doug pri, Brown & Brown
 • Tim Rabbu Manatee eta atlèt
 • Bob Starks, Keller Williams Realty Atlanta Patnè pou (Direktè Emeritus)