Rejyon Nòdès

facebook

Instagram

Rejyon sa a sèvi 8,236 atlèt ak 1,649 patnè inifye, avèk asistans nan 4,635 antrenè volontè ak 1,634 volontè adisyonèl.


Lyen rapid:


Kontak Rejyon:    Aprann plis sou Pwogram Konte Lokal ou

    Si w ap viv nan konte sa yo, tanpri fè nou konnen enterè ou/bezwen pou patisipasyon, pou nou ka pi byen sèvi ou: Baker, Gilchrist ak Inyon.