Eta Naje Konpetisyon

—  Rosen Akwatik & Fòm Sant, Orlando