Polk eta Bowling Konpetisyon

—  Cypress Liy, 2010 Dundee Rd., Winter Haven