Nòdès rejyon an ete jwèt

—  Mainland Lekòl Segondè, 1255 W Entènasyonal Speedway Blvd., Daytona