Monroe eta naje konpetisyon

—  Kolèj Florid kle, kolèj wout, Key West