Monroe eta foutbòl konpetisyon

—  Kle Largo Lekòl la, 104801 Aletranje Hwy