Konpetisyon tenis Konte Miami-Dade

—  Coral Reef Park, 7895 SW 152nd St, Palmetto Bay