Konpetisyon Naje Konte Miami-Dade

—  Nova Southeastern, 3301 kolèj Ave, Davie