Konpetisyon Ladrès Gòlf Konte Miami Dade

—  Lyen Entènasyonal, 1802 NW 37th Ave, Miami