Konpetisyon Konpetans Basketball County Miami-Dade - Lekòl Segondè

—  North Miami Beach Sr segondè