Konpetisyon Basketball Konte Miami-Dade - Ladrès Endividyèl Lekòl Segondè

—  Miami Norland Sr segondè, 1193 NW 193rd St, Miami Gardens