Konpetisyon Konpetans Ekip Basketball County Miami-Dade - ki poko gen 22

—  Miami Springs lekòl segondè