Columbia eta naje konpetisyon

—  Jared Allison naje konplèks, 426 SW St Johns St, Lake City