Zòn 6 Softball Konpetisyon

—  Lake Fairview Softball Konplèks, 2200 Lee Road, Orlando